Categorie

Bessie

 • Bessie Waimpie en Harpie – De Beste Wensen

  Kijnd kijnd, wat is tweeduzednegetien toch ómmëvleugen nij, we binnen óm ende bij al weer ’n groët jaar bij OpHuizerhoëgte an de gang! Januk kijnd, ’n zucht en nijwe herinneringen, meer…

 • Bessie Waimpie en Harpie – Sinterklaasavond

  Gelukkig, ’t is vijf december en in ’t darp is d’r niks args vurëvullen. Je bedoelen dat tiktaeien over Sónderklaas? Bijjaat Harpie, vanof ’t lest van november tot vurst van december…

 • BESSIE WAIMPIE EN HARPIE – ROUTEPAALTJES

  Vollëk! Oë Bessie kijnd kóm d’r gauw in mins, en dooë de deur too, want ik leg hier óp de tocht kijnd! Hè, neutig dat je d’r binnen, ik bin blij…

 • BESSIE WAIMPIE EN HARPIE – Harpies Vakantie

  …naer Tenerife Bessie, kijnd zoë lekker warm! Januk dat zal best Harpie, mar ’k bin meer benijwd naer wat je van ’t jaar weer hemmen mieëmaakt. Hoo is ’t ëgaen kijnd?  …

 • BESSIE WAIMPIE EN HARPIE – OPPASSEN

  Hè hè, ik bin doëdof, gelukkig gaen ik bijkangs óp vekantie! Ik bin d’r echt an too! Gae jij nog weg Harpie? Neejen kijnd, ik bin van de zoemer nijt weg…

 • BESSIE WAIMPIE EN HARPIE – Hittegolf

  Kijnd kijnd kijnd, ’k weet ’t wel hoor, je mótten d’r nijt te vuul an denken en al héëlemol nijt over maeken, mar bel bel bel, wat ’n hette nij? Gelukkig…

 • Bessie Waimpie en Harpie – Lekker Lang Tafelen

  Hemmen jelui al kaerten vur marrëgen vur “Lekker Lang Tafelen”?  Kost wel ’n paar centen … ’n Paar centen, ’n paar centen, neum je twijntig gólden vur éën kaert ’n paar…

 • Bessie Waimpie en Harpie – Feestweek

  Bel bel bel nog an too, Jaantjen is óngerlest hónderdenvijf ëwurren wat ’n leeftijd nij … ik zeg, Jaantjen in ’t Vur Anker is óngerlest hónderdenvijf … hoor je me nijt…

 • bessie

  Bessie Wampie en Harpie – Sprookjes

  Wat is d’r an de hangd Harpie kijnd? Hij-je arremeu thuis? Waaróm hij-je dat nijt effetjies teugen óns ëzaid mins? Of bellen, januk je hadden oëk effetjies kannen bellen! Het Driekus…

 • Bessie, Waimpie en Harpie – De Meisjesvereniging

  Bin je nog naer Uitert ëweest Bessie? Januk Harpie, mót z’n vijven, allemol vur niks mót ’t bokenweekgeschenk. Aarst zou ’k gien éëns gaen kijnd, vuus te duur, want je mótten…