BESSIE WAIMPIE EN HARPIE – Harpies Vakantie

Bessie waimpie Harpie Vakantie Huizen

…naer Tenerife Bessie, kijnd zoë lekker warm!

Januk dat zal best Harpie, mar ’k bin meer benijwd naer wat je van ’t jaar weer hemmen mieëmaakt. Hoo is ’t ëgaen kijnd?  

Nou ja, d’r is wel weer ’t éën en aar vurëvullen, mar ómdat nou weer uit de doken te dooën …

Wat krijgen we nou? Waaróm nijt?

Ómdat ik m’n dikkels doëd schaam Bessie kijnd, elk jaar is d’r wel wat. Vurrëg jaar in Spanje too we net gurnielen zatten te eten, mót dee cucaracha, dee kakkerlak dee ’k plat ësleugen het. Hij knapten óp de tegels! En ’t jaar daervur too we ons aigen buitenësleuten hadden óp ’t balkon; en ’n keer too ik vur gek stung ómdat de stewardes Huizers verstung; en ’t jaar daervur dee aardbeving óp Griekenlangd; en dee eerste keer in Griekenlangd, mót dee loerende Grieken, too ik m’n Huizere kleren annëhouen had … En vurral dee keer dat we mót de boët naer Patmos ëveuren binnen en we in ’n akelige sturm terecht ëkommen binnen, dat de minsen an ’t spuigen wazzen en we slagzij maakten. Kijnd kijnd, as ik daer nog an vróm denk, bar! Je mótten overal bewaard blijven hoor mar too zeker! 

Beljaat stakkerd, ik weet ’t allemol nog hoor, je hemmen héël wat mieëmaakt daeróm vraag ik ‘t oëk. Gelukkig dat je d’r teugen ópëwussen binnen mins! Dat is je altoës tot vurdéël, en meschien hemmen wij d’r oëk wat an, kannen we d’r wat van leren.

Nou vurruit dan mar. As je ’t mar nijt deurvertellen! We binnen zóndagssnaks nae twaalëven vertrukken. ‘t Vliegen viel vies teugen van ’t jaar want mót de langding had Driekus óndragelijke oorpijnde. Kijnd kijnd, zoë’n pijnde dat dee man had, ik had zuiver beklag mót ’m. Gelukkig had ’k ójjeklójje mieëneumen in m’n hangdbagage. Dat is verbeujen netuurlijk, mar ze hemmen d’r niks van ëmurken. Ik had ‘t flessien in m’n sóndasse schullëk ópërold. Deur dee ójjeklójje is ’t ofëzukken. En too ’t vliegtuig de gróngd raakten kwam d’r ‘n wijndvlaag waardeur de kongt van ‘t vliegtuig naer reks weggliste. Ik schruk m’n aigen lam, echt waar!

Gelukkig is dat goeëd ovvëleupen en kwammen we in ’n héël deftig hotel. We hemmen d’r veertien dagen kostelijk ëgeten. Bel bel, as ik an dat eten vróm denk! Kassuwéël, echt waar! Elke dag ’n kaeimael óm je vingers bij of te kluiven! Gien uiedoëp, dikke rijst of broeder netuurlijk, mar we binnen allebai dree kilo annëkómmen dus dat zait genógt nij!

Belheerokken, mar wat ik vragen wou Harpie, wafferen ‘n deftighaid bedoel je kijnd, wazzen d’r gouwe serrevetringen, of koppies en schórteltjies van porselain, of stung d’r gouwe pot in ’t huissien.

Neejen kijnd dat nijt, mar je binnen wel warm … want in de badkamer stungen zoë vlak naest mekaar twee wc-potten! Driekus en ik  kónnen smarrëgens samen tegelijk naer ‘t huissien za’k mar zeggen. En óp dee éëne pot zat óëk ’n kraantjen dee je eupen mos draeien óm deur te trekken. Ik dee d’r trouwes of en too oëk ’n kladdewassie in hoor.

’n Pot mót ’n kraantjen an de achterkangt?

Bijjaat, aarig nij. Ik had dat oëk nooit eerder ëzien!

WAIMPIE! Mót je horen! Harpie het in Spanje óp ‘n bidet zitten kakken!

Tekst en idee van Henk Heijnen 

Bessie, Waimpie en Harpie is mogelijk gemaakt door Kouwer Installatietechniek

kouwer installatietechniek


Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter