Bessie Waimpie en Harpie – Feestweek

Bessie Waimpie en Harpie

Bel bel bel nog an too, Jaantjen is óngerlest hónderdenvijf ëwurren wat ’n leeftijd nij … ik zeg, Jaantjen in ’t Vur Anker is óngerlest hónderdenvijf … hoor je me nijt Waimpie?

Wat zeggie Bessie, ik verstae je nijt kind. Wacht effetjies hoor dan za’k eerst ëries m’n wapens in dooën. Wat zai je over ’t Vur Anker kijnd …

Dat Jaantjen hóngderdenvijf ëwurren is en dat ze nou de oudste van ’t darp is, dat zai de reserve-burrëgemiester. Mar ze geloëfden dum nijt. Ik bin d’r nog wezen fulliciteren. ’k Wist nijt persies óp wafferen nummer of dat ze wooënt, mar ik zag ’t metéënen want d’r vurdeur was versierd mót slingers. Ze zag d’r netjies en nog knap gaef uit vur d’r leeftijd, echt waar!

Aardig van je Bessie óm effen bij d’r langëst te gaen, mar as je van slingers houen kaj-je van de week in ’t Vur Anker je hart óphalen kijnd!  ’t Is de héële week feest ómdat Vur Anker vijfenzestig jaar bestaet!

Januk dat zag ik maandag al Harpie. Maandas gae ik altijd ’n bakkie dooën bij ’n nicht van meutje Naatjen, Geertjen heet ze, mar jij kennen d’r nijt denk ik. Geertjen was zóndag jarig mar óp zóndag viert ze ’t nooit, dus daeróm was ik d’r maandag effen. We hemmen evegoeëd ’n héël gezellig marrëgetjen ëhad hoor. En too zag ik dat d’r in ’t Vur Anker van alles an de hangd was.

Januk kijnd, maandag kón je mót mekaar ’n snietjen broëd eten, mar dat begun pas óm negen uur, vuust te laat netuurlijk!  Óm negen uur hem ik parte keren al ’n natte rugge, want dan hem ik de kamer net ëzeugen. En daernae góngen ze aarhallëf uur kuieren -’n anraejer zaien ze – mar ik bin nijt mieëweest want as ik in m’n huisien an ’t bølen ëweest bin, hem ik daer echt gien fuut meer vur. En maandasmiddas kón je oëk nog spelletjies dooën. Mar welk verstangdig mins gaet maandas spelletjies spølen. Ik nijt! Dus too bin ik ’n klapbósschóppien wezen dooën. ’s Aauwus bin ik wel wezen luisteren naer Deo Juvante netuurlijk, Harpie kijnd wat ’n koor! Prachtig. Echt waar!

Januk  kijnd, ik geloëf je graeg,  jij zallen ’t wel weten, want je hemmen zelf jaren óp Asaf ëzeten nij, mar ik het d’r totaal gien zinnighaid in; nooit ëhad en ’t zal nooit kómmen ókke, ’t is zunde da’k ’t zeg. En wat was d’r dijnsdag te dooën kijnd?

Dijnsdag, effen prakkezeren hoor, dijnsdag was d’r ’n santiekoor. Wat dat woord betekert weet ik nijt mar dat was oëk mooi. Allemol liedjies over de Zuierzee, en ’t klaine café an de haven, en “d’r is ’n hooibarg in de brangd ëvleugen” kónnen ze oëk. Neutig, echt waar!

En woensdag was d’r ’s marrëges ’n dankdienst en ’s aauwus was d’r ’n film van Swiebertje. Daer bin ’k nijt naer too ëweest want thuis hem ik al ’n brómsnor en éën brómsnor is meer dan genógt, wat jou! Oë ja en ’s middas bingo, ’t wurdt éëntooënig mar daer bin ik oëk nijt ëweest. Vuus te meuëlijk, allemol spelregels en as ik wat zou winnen zou ik nijt weten waar ik ’t laeten mós!

Gelijk hij-je kijnd, teugesworig binnen al dee spellentjies ónnoëzel meuëlijk en vreselijk ingewikkeld. Moeder zai ’t vroger al: “As ’t nijt ingewikkeld is deugt ’t teugesworig gien meer.”

En gae je vanaauwud nog naer de barbecue?

Belnéëndie kijnd, ze bakken ’t vlais vuus te raauw, teminsten daer bin ik bange vur. Ik het de aerëpëls vur vanaauwud al ëscheld en ’k het  nog ’n aindjen vlais en booëntjies over van gisteren. Heerlijk! De zever loëpt nou al m’n móngd uit! Mar marrëgen gae ik ’s middas wel naer de ofsluiting, want dan krijgen we ’n gratis  snarsien. Oë ja, en marrëgen kómt d’r ’n circus! Daer verheug ik m’n nog ’t meeste óp want we kannen hier wel ’n paar “care-clowns” gebruiken.

Tekst en idee van Henk Heijnen

Bessie, Waimpie en Harpie is mogelijk gemaakt door Kouwer Installatietechniek

kouwer installatietechniek

De typisch in Huizer dialect geschreven belevenissen van de drie dames, Bessie, Waimpie en Harpie zijn iedere eerste donderdag van de maand te lezen op OpHuizerhoogte. We zijn nog op zoek naar een extra sponsor waardoor we deze Huizer nennen nog vaker kunnen volgen. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Op alle verhalen en afbeeldingen van OpHuizerhoogte rust uiteraard copyright. Linken mag natuurlijk altijd. Wil je tekst overnemen of een foto of video gebruiken, mail dan naar ophuizerhoogte@gmail.com


Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter