Hoe zie jij de nieuwe burgemeester?

Burgemeester

Moet de nieuwe burgemeester ambitieus of vooral ervaren zijn, daadkrachtig en snel of juist wijs en bedachtzaam? Op de website www.burgemeesterhuizen.nl kunnen alle inwoners van Huizen meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Nu de gemeente Huizen niet meer hoeft te fuseren, kan er weer een vaste burgemeester komen. Momenteel is Sicko Heldoorn nog de waarnemend burgemeester.

Burgemeester
Waarnemend burgemeester Heldoorn

Door de gemeenteraad wordt een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester. Daarvoor wil de gemeenteraad ook graag de mening van de inwoners weten. De definitieve profielschets wordt vastgesteld in een raadsvergadering op 12 maart waar ook de commissaris van de Koning bij aanwezig is.

Mening inwoners

Op de site www.burgemeesterhuizen.nl staan tien stellingen vermeld. Bij elke stelling kan aangegeven worden waar de voorkeur naar uitgaat. De inwonersconsultatie wordt afgesloten met de open vraag: “Als ik denk aan de burgemeester van Huizen dan denk ik aan iemand die…………”. Deze website staat open tot woensdag 27 februari 9.00 uur.

Functie burgemeester

De burgemeester is evenals de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zelf een zelfstandig bestuursorgaan van de gemeente. De belangrijkste taak van de burgemeester is: handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar de burgemeester is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen, zoals dit jaar voor de provincie en de waterschappen.

Van het college van burgemeester en wethouders is de burgemeester lid én voorzitter. Van de gemeenteraad is de burgemeester de voorzitter. Kortom, de burgemeester is bestuurlijk een belangrijk persoon. Maar hij is ook het gezicht naar buiten van de gemeente. Voor inwoners is hij vaak het eerste aanspreekpunt.

Burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad

De procedure

Het zoeken naar en benoemen van een burgemeester loopt volgens daarvoor vastgestelde wettelijke regels en procedures.

  • De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester.
  • Dit profiel wordt vastgesteld in een openbare raadsvergadering waarbij ook de commissaris van de Koning aanwezig is.
  • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  • Belangstellenden voor de functie richten een sollicitatiebrief aan de commissaris van de Koning.
  • De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  • De vertrouwenscommissie van de gemeente voert selectiegesprekken met de kandidaten.
  • De vertrouwenscommissie doet een voorstel aan de gemeenteraad voor een aanbeveling tot benoeming.
  • De gemeenteraad besluit over deze aanbeveling tot benoeming.
  • De kandidaat-burgemeester gaat in gesprek met de minister van BZK en wordt daarna benoemd.
  • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente tijdens een openbare raadsvergadering

Meer informatie?

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de gemeente of op te vragen bij de raadsgriffier van de gemeenteraad van Huizen: j.veenstra@huizen.nl

Burgemeester
Sicko Heldoorn

Blijf ook op Huizer hoogte

Wil je op de hoogte blijven van alles wat in Huizen gebeurt? Volg dan de fotografen Inge Jansen, Vincent Snoek, Larisa Landré en Henk Heijnen op het Huizer fotoblog OpHuizerhoogte. Dagelijks zie je hier nieuwe foto’s uit Huizen en lees je de laatste nieuwtjes uit ons dorp.
Like ons op onze Facebookpagina en mis niets.

Foto’s Vincent Snoek, Larisa Landré en Inge Jansen 

wijnproeverij

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter