Huizen een stukje veiliger dan vorig jaar

HUIZEN – Het aantal geregistreerde misdrijven in Huizen is in de eerste zes maanden van 2018 met 9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In de regio daalde dit aantal met 8%. Opvallend is de forse afname van het aantal aangiften woninginbraken van 85 naar 58 (-32%). Daarnaast is het aantal aangiften van winkeldiefstallen verdubbeld (van 18 naar 39). Ten opzichte van Gooi- en Vechtstreek en de gehele regio Midden-Nederland is de ontwikkeling in Huizen overwegend positief.

Woninginbraken

Het aantal aangiften woninginbraken daalde in de maanden januari tot en met juni 2018 met 32%. Het aantal pogingen nam af met 44% en het aantal geslaagde woninginbraken  met 22%. Regionaal is het aantal woninginbraken in diezelfde periode met 15% gedaald. De intensieve aanpak van het Woninginbrakenteam van de politie en de preventieve aanpak van de gemeente (voorlichting, subsidie hang- en sluitwerk koopwoningen en diverse publieksacties) wordt voortgezet in het tweede half jaar.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven daalde in de eerste zes maanden van 2018 met 16%. Regionaal liep het aantal geweldsmisdrijven terug met 3%. Deze daling deed zich niet binnen alle subcategorieën van geweld voor. Mishandeling daalde fors maar bedreiging steeg. De aantallen mishandeling hielden vorig jaar vooral verband met uitgaan in het weekend, rondom de Graaf Wichman. Met de politie en de horecaondernemers van de Graaf Wichman zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak tijdens de weekenden. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen.

Auto-inbraken

Het aantal auto-inbraken is eveneens gedaald (-26%). In de voorgaande jaren was sprake van een fors aantal auto-inbraken. Het tij lijkt dit eerste half jaar van 2018 gekeerd. Hoewel de waarschuwingsacties in het hotspotgebied Nautisch Kwartier resultaat hebben gehad, is het gebied  nog steeds in trek bij auto-inbrekers. De waarschuwingsacties worden de komende periode herhaald.

Fietsdiefstallen

Het aantal fietsdiefstallen daalde met 18%. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort.

Vernielingen

Het aantal aangiften van vernielingen is gedaald met 5%. Het doen van aangifte wordt altijd geadviseerd door politie en gemeente. De gemeente doet daar zelf ook altijd aangifte van.

De intensivering van de integrale aanpak Veilige Omgeving & Jeugd wordt voortgezet met extra toezichthouders de komende periode. In december en rondom de jaarwisseling heeft deze aanpak veel effect gesorteerd.

Winkeldiefstallen

Naast dalende cijfers is het aantal aangiften winkeldiefstallen verdubbeld van 18 naar 39. Het daadwerkelijke aantal winkeldiefstallen is niet bekend. Veelal handelen winkeliers dit zonder tussenkomst van de politie af. De traditionele lage aangiftebereidheid van winkeliers lijkt wel gestegen te zijn.

Aangiftebereidheid

De gemiddelde aangiftebereidheid is de laatste jaren stabiel op 24-25%. Hierbij moet worden aangetekend dat voor (vermogens)delicten, waarbij de schade geclaimd kan worden bij de verzekering (woninginbraken, auto-inbraken, bedrijfs- en winkelinbraken) aangifte over het algemeen een voorwaarde is van de verzekeringsmaatschappij.

Meldingen jeugdoverlast

Het aantal meldingen (geen aangiften) van jongerenoverlast is in de eerste helft van 2018 met 30% afgenomen.  Regionaal daalde het aantal meldingen met 22%. Ondanks de daling wordt op sommige plekken in Huizen door omwonenden juist een toename van overlast aangegeven. Jeugdoverlast blijft hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente staan. Voor specifieke plekken wordt intensief met bewoners samengewerkt om de overlast terug te dringen. De intensivering van de integrale aanpak Veilige Omgeving & Jeugd wordt voortgezet met extra toezichthouders in de zomermaanden en meer jongerenwerk. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners die overlast ervaren die melden bij de gemeente. Die meldingen zijn – naast de meldingen die bij de politie binnenkomen – voor de gemeente van belang om te bepalen waar actie nodig is. Dit kan via huizen.nl, de app mijngemeente of 14 035.

bron Gemeente Huizen

 

Blijf ook op Huizer hoogte
Wil je op de hoogte blijven van alles wat in Huizen gebeurt ? Volg dan de fotografen Inge Jansen, Vincent Snoek en Larisa Landré op het Huizer fotoblog OpHuizerhoogte. Dagelijks zie je hier nieuwe foto’s uit Huizen en lees je de laatste nieuwtjes uit ons dorp.
Like ons op onze Facebookpagina en mis niets.

Archieffoto Inge Jansen

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter