Aanpak waterplantenoverlast

De gemeenten Gooise Meren, Blaricum, Eemnes en Huizen hebben de Provincie Noord-Holland laten weten het regionale voorstel voor de aanpak van de waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren te steunen. De gemeenten stellen hiervoor in totaal 126.000 euro beschikbaar voor een periode van 4 jaar.

De overmatige groei van waterplanten is in toenemende mate een probleem. Naast de grote overlast in het Gooimeer kampen ook het IJmeer en Markermeer en de IJsseldelta in toenemende mate met waterplantenoverlast. De aanhoudende klachtenstroom uit ons gebied, onder aandacht gebracht door de Coöperatie Gastvrije Randmeren, maar ook uit de twee andere meren wordt onderbouwd door recente cijfers over de groei van waterplantenpopulaties in deze gebieden. Inmiddels zijn ook de Provincie en het Rijk doordrongen van de problematiek. De Provincie Noord-Holland heeft samen met de Coöperatie Gastvrije Randmeren een voorstel opgesteld, verwoord in een brief aan het Rijk, waarin maatregelen zijn opgenomen om de overlast op de korte en de langere termijn tegen te gaan. Het maatregelenpakket behelst het maaien van waterplanten, het betonnen van vaargeulen en het verdiepen van recreatiegeulen.

Unaniem

Op uitnodiging van de gemeente Huizen hebben de gemeenten Gooise Meren, Blaricum en Huizen bestuurlijk bij elkaar gezeten om het voorstel van de provincie te bespreken. Zij zijn er unaniem van overtuigd dat het belangrijk is om hier als regio gezamenlijk op te trekken. Ook de gemeente Eemnes sluit zich hierbij aan.

Extra maaien in de Randmeren

Met de extra middelen kan er de komende vier jaar extra gemaaid worden in de Randmeren. Aangezien de problematiek in het Gooimeer het grootste is van alle Randmeren betekent dit concreet een uitbreiding van het aantal te maaien hectares in het Gooimeer. In Huizen heeft al een gesprek met vertegenwoordigers van watersportverenigingen plaatsgevonden. Zij hebben aangegeven waar de maaibehoefte het grootste is. Met Gooise Meren, Blaricum en Eemnes is afgesproken dat dit ambtelijk verder wordt uitgewerkt met vertegenwoordigers van watersportverenigingen en havens in het hele Gooimeer. Almere wordt hier ook bij betrokken.

persbericht Gemeente Huizen

Blijf ook op Huizer hoogte

Wil je op de hoogte blijven van alles wat in Huizen gebeurt ? Volg dan de fotografen Inge Jansen, Vincent Snoek en Larisa Landré op het Huizer fotoblog OpHuizerhoogte. Dagelijks zie je hier weer nieuwe foto’s en lees je de laatste nieuwtjes uit het dorp. Like ons op onze Facebookpagina en mis niets.

archieffoto’s Inge Jansen

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter