Geen bruiloftsfeesten meer in De Boerderij

Er zullen in de toekomst geen commerciële activiteiten meer plaatsvinden in het theater De boerderij.  Bruiloftsfeesten en andere horecafestiviteiten zijn straks niet meer mogelijk. De overlast voor de aanwonenden bleek dusdanig groot dat men een mediationtraject was opgestart. De Boerderij zal weer enkel voor culturele activiteiten worden gebruikt. Terug naar vroeger. Lees hier het volledige persbericht van de Gemeente Huizen

Bewoners, directie Spant! en gemeentelijke vertegenwoordigers hebben onder begeleiding van twee ervaren mediators een traject van mediation afgesloten. En met succes, er is een gezamenlijk resultaat bereikt, dat voor instemming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanleiding voor mediation

De afgelopen jaren hebben omwonenden van De Boerderij overlast ervaren van de commerciële (horeca-) activiteiten in De Boerderij. Halverwege 2016 heeft de buurt zich tot de gemeente gewend. Toen volgde er een periode van intensieve gesprekken tussen de directie van Spant!, vertegenwoordigers van de omwonenden en de gemeente. Het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing bleek best heel lastig. Een dergelijke oplossing moest namelijk gebaseerd zijn op een aantal randvoorwaarden: behoud theater, substantiële vermindering van de overlast en het uitgangspunt van de huidige subsidiebedragen. Mediation bleek wenselijk. Uiteindelijk heeft de commissie Fysiek Domein in haar vergadering van 17 mei 2017 aangegeven in te stemmen met een mediationtraject. Het doel van dit traject: te komen tot een integrale oplossing.

Terug naar de basis

Tijdens het mediationtraject bleek dat een werkbare en duurzame oplossing niet mogelijk is, binnen de genoemde randvoorwaarden. Het gebruik van de tuin en de noodzaak hiervan voor een gezonde exploitatie in de huidige opzet bleef het grote struikelblok. De oplossing is uiteindelijk gevonden in ‘terug naar de basis’. Dat wil zeggen: De Boerderij is er alleen voor theater en sociaal-cultureel gebruik. De commerciële activiteiten (zakelijk en particulier) zullen in zijn geheel worden stopgezet. De opbrengsten uit de commerciële activiteiten, waarmee het theater voor een deel gesubsidieerd kon worden, komen hiermee te vervallen. Voor een sluitende begroting wordt daarom ook teruggegaan naar het oude subsidieniveau (zoals dat tot 2012 gold).

Huwelijksvoltrekkingen blijven mogelijk

Het sluiten van huwelijken blijft mogelijk in De Boerderij. Het gaat daarbij uitsluitend om de huwelijksvoltrekking zelf, in het gebouw. In de tuin trouwen is niet mogelijk. Ook horecafestiviteiten voor of na een huwelijk zijn niet mogelijk.

Reacties op het resultaat

De heren Weers en Suykerbuyk reageren namens de bewoners op het resultaat van de mediation: Wij zijn blij met deze simpele en duurzame oplossing die recht doet aan alle belangen. De overlast wordt tot een minimum beperkt, het prachtige theater blijft behouden en Spant! heeft een kostendekkende exploitatie voor de komende 10 jaar. Kortom, een oplossing waar alle partijen heel tevreden mee kunnen zijn.”

Paul Haighton van Spant!: “Het valt ons natuurlijk zwaar om na zoveel jaar een gewaardeerde plek in Huizen voor particuliere en zakelijke bijeenkomsten te moeten opgeven. Het behoud van dit prachtige theater en podium voor lokale culturele activiteiten heeft echter altijd onze prioriteit gehad. Het is het ons uiteindelijk waard om de commerciële activiteiten af te bouwen voor een duidelijk en langdurig toekomstperspectief van theater de Boerderij.”

Wethouder Gerrit Pas is verheugd: “De weg naar deze oplossing heeft veel gevraagd van de betrokkenen. We moesten wennen aan elkaar, terwijl het een moeilijke zoektocht was naar een oplossing binnen de randvoorwaarden. Die oplossing is er nu, ook al hebben we de financiële randvoorwaarde wat moeten oprekken. De raad gaat over dat aspect besluiten in zijn vergadering van september. Ik ben blij met de oplossing die nu voorligt.”

Het vervolg

De commissie Fysiek Domein gaat zich over de kwestie buigen in de vergadering van 13 september 2017. De raad gaat een besluit nemen in zijn vergadering van 28 september 2017.

Blijf ook op Huizer hoogte

Wil je op de hoogte blijven van alles wat in Huizen gebeurt ? Volg dan de fotografen Inge Jansen en Vincent Snoek op het Huizer fotoblog OpHuizerhoogte. Dagelijks zie je hier nieuwe foto’s en lees je de laatste nieuwtjes uit het dorp. Like ons op onze Facebookpagina en mis niets.

fotografie: Vincent Snoek

 

 

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter