De provincie en Huizen zijn er uit !

HOVDe provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen hebben overeenstemming bereikt over het HOV-traject in Huizen. Die overeenstemming gaat over de variant ‘Meerijden via de Meent’. Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Huizen is dat er in deze meerijdvariant geen doorsteek wordt gemaakt bij de Regentesse, maar een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg. Het college van B&W heeft zich vandaag voorgenomen om de overeenstemming met de Provincie Noord-Holland per brief te bevestigen. In een opgestelde conceptbrief staan de gemaakte afspraken op een rij. De gemeenteraad neemt in haar vergadering op 13 juli 2017 een besluit over deze brief.

Meerijden via de Meent

In het voorstel wordt de vrije busbaan – die eerder is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst HOV in ‘t Gooi – vervangen door meerijden via de Bovenmaatweg en Blaricummermeent. De doorsteek bij de Regentesse wordt vervangen door de aanleg van een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg. Ook worden de vrije busbaan en de doorsteek bij de Regentesse niet opgenomen in een eventueel op te stellen Provinciaal Inpassingplan. Wethouder Pas: “Ik ben blij dat we eruit zijn. De gemeenteraad neemt nog definitief een besluit. Maar wat er nu voor ligt, is voor Huizen een prima oplossing. Over het voorstel  voor meerijden via de Meent, als alternatief voor een vrije busbaan door Huizen, wordt al langere tijd gesproken. Het ging nu vooral nog over geen doorsteek bij de Regentesse. En ook daarover hebben we nu afspraken kunnen maken”.

HOV-normen

Gestaafd door verschillende onderzoeken, gaan de provincie en de gemeente Huizen ervanuit dat deze variant voor lange tijd zal voldoen aan de HOV-normen die de provincie heeft gesteld. Als toch uit metingen blijkt dat niet meer aan de HOV-normen kan worden voldaan, gaat  de gemeente Huizen maatregelen uitwerken en realiseren om blijvend aan de HOV-normen te voldoen. De provincie werkt daaraan mee via het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Een mogelijke doorsteek bij de Regentesse komt pas ter sprake als alle andere opties serieus zijn onderzocht en als deze niet blijken te voldoen op basis van objectiveerbare gronden.

Wethouder Pas: “De provincie hechtte aan deze afspraak om te kunnen garanderen dat de lijn HOV-waardig blijft. Wij zien voldoende mogelijkheden om aan de HOV-normen te blijven voldoen, zonder dat de doorsteek in beeld hoeft te komen. Ik zie het verdere proces dan ook vol vertrouwen tegemoet”.

persbericht Gemeente Huizen

foto Inge Jansen

 

 

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter