Visser Bouw Maatschappij gaat Keucheniushof bouwen

Keucheniushof

Visser Bouw Maatschappij BV gaat De Keucheniushof ontwikkelen en bouwen. Intensief overleg tussen Visser Bouw Maatschappij en de gemeente Huizen heeft geleid tot een akkoord. Het plan voor De Keucheniushof komt voort uit een intensief participatietraject. Het bestaat uit 22 eenheden, een mix van appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Het parkeren wordt bovengronds opgelost. Er komen 26 parkeerplaatsen in het plangebied en 7 aan de straatzijde.
In juli 2016 is het participatietraject afgerond met een mooi en gedragen plan voor een gebied dat al sinds de jaren negentig onderwerp van gesprek is. Het resultaat is De Keucheniushof. In september 2016 gaf de gemeenteraad hier een akkoord op. In de tussentijd waren Visser Bouw Maatschappij en de gemeente in overleg om te onderzoeken of een gunning aan Visser Bouw Maatschappij mogelijk was, uiteraard tegen marktconforme voorwaarden en passend bij de gunningsregels. Dat is gelukt met het akkoord dat er nu ligt.
“Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling”, zegt wethouder Marlous Verbeek. “Het beantwoordt aan de uitgangspunten die via participatie tot stand zijn gekomen en waar de raad in september 2016 mee instemde. Het is een plan met dorps karakter, kleinschalig en passend in het centrumgebied”. Visser Bouw Maatschappij en de gemeente hebben ook besloten geen juridische procedures meer met elkaar te voeren. “Dat boek is dicht. We gaan vanaf nu vooruit kijken en ons dorp de kwaliteit geven die het verdient”, aldus Marlous Verbeek.

Rekenen en tekenen
De gemeente en Visser Bouwmaatschappij zijn sinds juni 2016 met elkaar in gesprek om te kijken of ze samen tot afspraken over de ontwikkeling en de bouw van het plan konden komen. Gerrit Jan Visser: “Na een intensief proces van rekenen, tekenen en praten hebben we een mijlpaal bereikt. Ik ben bijzonder blij met het nu voorliggende plan De Keucheniushof. Het past bij Huizen en als Huizer ondernemer ben ik er trots op dat ik dit mooie plan mag realiseren. De gemeente en ik hebben tezamen met onze adviseurs en in een goede sfeer gewerkt aan een integrale oplossing. Juist daardoor heb ik veel vertrouwen in de toekomst. Samen met de gemeente gaan we voor een centrumgebied waar het voor iedereen goed wonen, werken en verblijven is.”

Participatieproces en Termijnagenda
Het participatieproces leidde niet alleen tot het bouwplan De Keucheniushof. Ook is gekeken naar een ontwikkelstrategie voor het hele centrum en de verbindingen daar naartoe. Die punten zijn vastgelegd in een termijnagenda. Ook aan die termijnagenda wordt hard gewerkt. Zo vindt er op dit moment een verkenning plaats naar mogelijkheden voor het onderdeel ‘parkeren/verkeer’. Die verkenning moet antwoord geven op vragen over bijvoorbeeld het koppelen van parkeergarages: de voor- en nadelen, de kosten en voor wiens rekening die zijn en de bereidheid tot meewerken van de eigenaren van de parkeergarages.

Een ander voorbeeld van de termijnagenda is de ontwikkeling van de oostzijde van het Keucheniusgebied. De mogelijkheden daarvoor verkent Visser Bouw Maatschappij BV. In samenhang daarmee wil de gemeente graag in overleg met de eigenaar van het bestaande winkelvastgoed over de inrit van de parkeergarage en de bevoorradingsstrook voor Albert Heijn.

Achtergrond
Al sinds de jaren negentig wordt nagedacht over de afronding van het Keucheniusgebied. In de loop der tijd waren er diverse plannen. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat het college deze raadsperiode het initiatief neemt om een oplossing te vinden voor het al jaren braakliggende Keucheniusgebied. Dat heeft in juni 2015 geleid tot beëindiging van de Samenwerkingovereenkomst tussen gemeente en de twee eigenaren/ontwikkelaars, waaronder Visser Bouw Maatschappij. De gemeente heeft grote delen van de gronden gekocht en ging op zoek naar een oplossing voor het Keucheniusgebied. Dit gebeurde via een participatietraject met een aantal belanghebbenden (winkeliersvereniging Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp, de bewoners/omwonenden en het Huizer Initiatief Platform) met als uitkomst De Keucheniushof. De gemeente en Visser Bouw Maatschappij BV hebben nu overeenstemming over de ontwikkeling en realisering daarvan. Visser Bouw Maatschappij wordt bijgestaan door Fakton (Re)Development Services en Klunder Architecten. – persbericht gemeente Huizen

 

Blijf op Huizer Hoogte !

OpHuizerhoogte is de opvolger van het fotoblog OogopHuizen. Een andere naam, maar met dezelfde fotografen en nieuwsberichten zoals u van ons gewend bent. Wilt u ook op Huizer hoogte blijven ? Like dan onze nieuwe Facebookpagina en kijk met ons mee.

foto Inge Jansen

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter