Lintjesregen in Huizen.

lintjesregen

Vandaag werden weer de lintjes uitgedeeld. In onze gemeente werden er 9 mensen onderscheiden. De burgemeester opende de ochtend met een speech over hoe de aanvragen in zijn werk gaan en hoe er beoordeeld wordt of iemand ervoor in aanmerking komt. Er wordt dan o.a gekeken naar hoeveel jaar iemand zich heeft ingezet voor  bepaalde organisaties en of het ook breed word gesteund. Als dat alles volgens de eisen is,  zet de burgemeester zijn handtekening en stuurt de gemeente het dossier door naar de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Ook deze bekijkt de aanvraag kritisch en geeft een advies door naar Den Haag. Daar huist het Kapittel voor de Civiele Orden en heeft als taak de decoratievoorstellen landelijk te toetsen aan het ordereglement. Die geven dan als laatste een blik op de aanvraag en als alles dan goed is wordt het groen licht gegeven voor de voorbereiding van de ceremonie.

De 9 gedecoreerden;

Jaap Drupsteen “een niet zo bekende, bekende nederlander” is grafisch vormgever met diverse awards. Hij was vormgever  in de beginjaren van zijn carrière bij de NOS. Hij heeft de eerste bekende huisstijl van de VPRO ontworpen. Daarna is Jaap als freelance doorgegaan en heeft in die tijd 14 postzegels ontworpen, 6 boekenbonnen, bankbiljetten ook de laatste die werden uitgebracht voor dat de euro kwam. Hij heeft de Akte van Abdicatie ontworpen, het document waarmee Beatrix afstand deed van de troon en overgaf aan Willem-Alexander. Ontwerpen van het nieuwe paspoort en de voor ons het hele bekende gevel van Beeld en geluid in Hilversum en nog veel meer. 1 van de grootste vormgevers van onze tijd volgens het Rijksmuseum Twente. Jaap Drupsteen is onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Suad Delice is vooral in Huizen en ook ver daarbuiten vooral bekend als de man van de alevitische gemeenschap. Zo heeft hij vanaf 1985 een groot aantal activiteiten ontplooit o.a als voorganger bij landelijke gebedsbijeenkomsten maar ook diverse activiteiten zowel religieus als niet religieus. Hij zet zich in voor jongeren met problemen, dat kan zijn in het onderwijs maar ook integratie in de samenleving. Hij geeft voorlichting over het Alevatisme, dat is een grote humanistische stroming in het islamitische geloof en deze richting gaat uit van respect en tolerantie voor de medemens, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw ze stellen dat religie niet ten kosten moet gaan van anderen. Suad geeft voorlichting over homoseksualiteit in combinatie met een turkse achtergrond, iets waar toch wel een behoorlijk taboe op rust binnen de Turkse gemeenschap. Bij opvang van huiselijk geweld staat Suad altijd paraat. Suad Delice is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans de Jong is al jaren werkzaam als project voorbereider van Slokker in Huizen maar daar ging het nu even niet om. Hans heeft heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo is hij al 40 jaar lang vrijwilliger bij BVV31 met diverse taken zoals bustuurslid, secrataris organisator van het jaarlijkse kermisvoetbaltournooi. Al 30 jaar is Hans vrijwilliger bij de KNVB en vooral als scheidsrechter maar ook als scheidsrechter begeleider, wat is vertaald naar een afdeling voetbalscheidsrechters in het Gooi en daar is hij ook al 26 jaar vrijwilliger. Hij is door de KNVB in 2007 onderscheiden met een gouden scheidsrechterspeld. Daarnaast is Hans al 23 jaar een bestuurslid van de Sint Vitus parochie in Blaricum hij verzorgd o.a het kerkblad, en hij is ook nog zanger. Hans de jong is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Frans Kolk is in 1974 is hij voorzitter geweest van de stichting neutraal bijzonder Montessori onderwijs en dan gaat het in een hele rits aan activiteiten door. Hij was o.a werkzaam voor de PvdA in Huizen als wethouder en raadslid, maar ook als voorzitter van de afdeling Huizen. Hij werd voorzitter van de ondernemings vereniging Oostermeent en ook lid van het Huizers ondernemings-federatie. Na de periode als wethouder bij de gemeente kwam er een periode waarbij hij als adviseur van het G.A.D de regio Gooi en vechtstreek op zich nam.  Tot de dag van vandaag zet hij zich ook in voor de stichting Vrienden van de Bolder, het woon- en zorgcentrum in Huizen.  Watersport zit ook in zijn bloed, zo is hij voorzitter geweest van de watersport vereniging Gooierhaven en secretaris van de Stichting  Huizer Botters. Frans in onderscheiden als  Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Martha van Manen Hissink heeft tot haar pensioen gewerkt als zorgmanager bij wat nu heet Amaris,een thuiszorginstelling. Nooit was er iets te veel als de zorg maar goed geregeld was. Daarnaast ontstonden allerlei vrijwilligers activiteiten, deels ook die raakvlakken hebben met het werk wat ze deed, maar ook deels niet. zo verzorgde ze vele activiteiten zoals het orgineseren van de middagen van het ouderenpastoraat. Ook heeft mevrouw van Manen Hissink deelgenomen aan onderwijsactiviteiten als lid van het Willem de Zwijger college in Bussum. Ze heeft meegedacht over onderwijskundige verandering, acties als bibliotheekmoeder en nu nog vrijwilliger bij de protestantse gemeente Huizen  en vooral actief voor de Goede herder kerk en de protestants christelijke ouderenbond, waar ze al een aantal jaren bestuurslid van is. Martha van Manen Hissink is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Dhr J. Peet heeft jaren bij de politie gewerkt als communicatie medewerker tot zijn pensioen. Vanaf 1973 zet hij zich al in als vrijwilliger. Meneer Peet assisteerde bij alcohol- en verkeerscontrole’s, gaf voorlichting op basisscholen en organiseerde open dagen. Als 25 jaar is hij bestuurslid van de afdeling Gooi noord van Veilig Verkeer Nederland en niet alleen maar achter het bureau maar ook voor fietskeuringen, praktijk verkeersexamens, scootmobiel cursussen, opfris cursussen en caravancontrole’s zet hij zich in. Dhr. Peet is ook heel actief geweest voor de Mytylschool daar verzorgde hij een speciale verkeersdag, zodat ook kinderen met een beperking zoals in een rolstoel verkeersexamen konden doen. Al 13 jaar is hij vrijwilliger bij de Marke daar is hij actief voor het internetcafé en allerlei vragen die te maken hebben met IT daarnaast geeft hij ook lezingen zoals over de gooische stoomtram. Dhr J. Peet is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

André Visser onze bekende postbode, eerst eigenaar van media expres en sinds 2004 al werkzaam als zelfstandig pakketbezorger in opdracht van post.nl. Wie kent hem niet, wie heeft er geen pakketje gekregen van Andre?  Maar er zijn ook andere activiteiten van hem zoals vrijwilliger voor de geleidehonden van het KNGF en heeft samen met zijn gezin een aantal puppy’s opgeleid en opgevoed tot geleidehonden. Hij is trainer geweest van de wedstrijdploeg van zwem- en polo vereniging IJselmeer, mede verantwoordelijk voor de organisatie van de triatlon, die helaas niet door gaat dit jaar en coach gewest bij de wedstrijdselectie bij de zwem- en polo club de Otters in het Gooi. André Visser is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hennie Vos de Groot is beroepsmatig al heel lang bezig geweest als docent bewegingsonderwijs en dat is ook het gene wat in haar genen zit. Ze is al vanaf 1970 tot de dag van vandaag al 47 jaar vrijwilliger bij de gymnastiek vereniging Turnlust in Huizen. Daar is ze bestuurlijk actief maar ook als trainer en assistent trainer, daarnaast is ze vrijwilliger geweest bij de Gooische sport en recreatie stichting. Dat is een stichting die zich vooral inzet voor sport en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Al 23 jaar  doet ze het project Galm scala, een samenwerking tussen gemeente en de gymnastiekvereniging en daarmee verzorgd zij beweging voor ouderen en begeleid zei ook de begeleiders zodat anderen die taken kunnen overnemen in de verpleeghuizen. Ze is intussen ook al meerdere jaren bestuurslid van de stichting reanimatie Huizen ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van een netwerk van de A.I.D’s
Hennie Vos de Groot is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

foto’s en tekst Vincent Snoek

Blijf op Huizer hoogte

De fotografen Inge Jansen en Vincent Snoek brengen Huizen iedere dag voor jou in beeld. Hier zie je iedere dag nieuwe foto’s of lees je de laatste nieuwtjes of uitgaanstips op de evenementenagenda. Wil je ook op Huizer hoogte blijven ? Volg ons dan op onze Facebookpagina en mis niets.

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter