Categorie

Harpie en Waimpie

  • Bessie, Harpie en Waimpie

    Bessie, Waimpie en Harpie verhuizen

    Het zal geen Huizer ontgaan zijn dat de Huizer Courant na 105 jaar helaas is gestopt. Hét Huizer blaadjen ! En dat is ontzettend jammer. Daarmee is een einde gekomen aan…