Zoekt Tag

Afval

  • Scheidingsstation Huizen tijdelijk op maandag open

    De boodschap is nog steeds: stel een bezoek aan het scheidingsstation zoveel mogelijk uit, kom alleen indien noodzakelijk. Maar om de enorme toestroom van bezoekers een beetje te kunnen spreiden en…

  • Afvalinzameling verandert per 1 januari

    Alle huishoudens waar huis-aan-huis wordt ingezameld krijgen in de tweede helft van december een brief van de GAD over de wijzigingen in de afvalinzameling per 1 januari. Voor inwoners van andere…

  • 207,9 kilo restafval per bewoner

    Daarmee zitten we 7,9 kilo boven het gemiddelde in Nederland. We moeten als Huizers nog flink aan de (afval) bak als we de target van 100 kilo willen gaan halen die…